01 november 2019

Lancering opwekking groene stroom op het dak van basisschool De Klokbeker

Vrijdag 1 november jongstleden vond het officiële startschot plaats voor het opwekken van groene stroom op het dak van De Klokbeker, geïnitieerd door de coöperatie Veluwe-Energie. Samen met ongeveer 20 belangstellenden en wethouder Leo van der Velden is op de locatie stilgestaan bij deze mijlpaal. Naar verwachting wekken de 232 zonnepanelen die op het dak liggen jaarlijks zo’n 63.000 kWh op. Dat is goed voor gemiddeld 21 huishoudens. De Klokbeker is het vierde operationele project van Veluwe Energie.


Jan van der Vliet, voorzitter van Veluwe Energie, heeft de aanwezigen meegenomen in de groei van de coöperatie. Een samenvatting van zijn toespraak:

Je hebt een huis en je wilt ook zonnepanelen, maar je hebt een schaduwrijk dak. Wat doe je dan? Dan komt de gedachte op om een energiecoöperatie op te richten en zoek je medestanders. Zo is het begonnen in 2016 met Riet Bezemer als voorzitter. In het voorjaar van 2017 is de coöperatie officieel opgericht en al snel volgde de toezegging van een startsubsidie van de gemeente Ermelo. Toen kon de coöperatie echt aan de slag.

Er werd een dakeigenaar met een geschikt dag gezocht. De eerste dakeigenaar is de Stichting Voor Protestants Christelijke Onderwijs (VPCO). VPCO heeft de daken van haar scholen ter beschikking gesteld voor het plaatsen van zonnepanelen. Vier van de zes daken zijn geschikt voor het leggen van in totaal ongeveer duizend panelen. Met het startschot van De Klokbeker zijn alle vier de scholen momenteel operationeel!

Terug naar 2017. Na het vinden van een dakeigenaar moesten verschillende zaken uitgezocht en geregeld worden. Onder andere het recht van opstal voor gebruik van het dak, installateur, aansluiting op het elektriciteitsnet en de postcoderoosregeling. En het allerbelangrijkste: de werving van deelnemers.

Veluwe-Energie werkt met de postcoderoosregeling. Dat houdt in dat ‘jouw’ panelen op het dak van een gastheer liggen. De coöperatie regelt het dak, de plaatsing en het onderhoud van de panelen. Je koopt een aandeel in de installatie en gedurende vijftien jaar krijg je korting op je energierekening. Je investering is in elf jaar terugverdiend en het rendement is 4%.

De VCPO is zelf ook deelnemer geworden en de afname is goed voor het vullen van één dak. In het voorjaar van 2018 waren twee schooldaken volgetekend en is opdracht gegeven voor installatie van zonnepanelen op de Ireneschool en Julianaschool. De installaties zijn in mei 2018 in productie gegaan. De aanmeldingen bleven binnenkomen en in oktober 2018 zijn ook op de Bernhardschool zonnepanelen geplaatst. Het dak van de Klokbeker ligt nu ook vol. Hiervoor zullen ook boompjes worden geplant om de CO2-uitstoot te compenseren. Veluwe-Energie is gegroeid naar ongeveer 100 leden. De duizend panelen leveren jaarlijks circa 250.000 kWh op.

Om zoveel mogelijk groene stroom op te wekken en een zo effectief mogelijk resultaat te behalen voor inwoners van Ermelo heeft het bestuur van Veluwe-Energie besloten om zich te oriënteren op ook grotere projecten gebaseerd op de SDE-subsidie (Stimulering Duurzame Energieproductie). Hiervoor is een aparte B.V. opgericht met de coöperatie als enige aandeelhouder.

Potentiele mogelijkheden voor grotere projecten, zoals zonneweides, zijn er genoeg in Ermelo. Denk aan Schaapsdijk, Spijkweg, Speulderveld en N302. Het zijn complexe projecten van grote omvang waarbij de samenwerking en steun van de gemeente Ermelo onontbeerlijk is. Om de ontwikkelingen te volgen en gesprekspartner te zijn neemt Veluwe-Energie deel aan verschillende overleggen met de gemeente en andere partijen over de lokale en regionale Energie en Warmte transitie. Ook is er nauw contact met het Milieu Platform Ermelo.

Jan van der Vliet bedankt het bestuur & de schooldirecteuren van de VPCO, de gemeente Ermelo en de deelnemers van Veluwe-Energie voor hun medewerking en vertrouwen in de coöperatie.

Eerder nieuws

16 december 2021
Zet hem op 60!
09 oktober 2021
Samenwerking in de regio
20 juli 2020
Veluwe-Energie meldt capaciteitsproblemen in Ermelo-Zuid
01 maart 2020
De energieopbrengsten inzichtelijk door Voorstroom
22 december 2019
Zuiniger verwarmen met een zoneregeling
26 augustus 2019
Ontwikkeling zonnepark Schaapdijk
29 mei 2019
5e dak in ontwikkeling!
18 mei 2019
Klokbeker uitverkocht
11 april 2019
100.000 kWh
10 april 2019
Zon-Aandelen goedkoper
15 maart 2019
Huis & Tuin Event
27 november 2018
Nieuwe voorzitter
17 november 2018
Duurzaamheid Award “De Groene Pauw”
15 november 2018
Bomen poten voor CO2 compensatie
05 november 2018
informatie-morgen 3
04 november 2018
Bernhardschool klaar
03 oktober 2018
Start Bernhardschool
06 september 2018
Informatie-morgen
09 juli 2018
Opgewekt!
07 juli 2018
Opdracht Bernhardschool
31 mei 2018
Derde school "uitverkocht"
27 april 2018
Huis en Tuin Event Ermelo
27 maart 2018
Plaatsen eerste panelen begonnen
08 maart 2018
Uitleg project Zon op Ermelose Scholen door Veluwe-Energie
16 december 2017
Greenchoice als energieleverancier
15 december 2017
Media
01 december 2017
Inschrijven mogelijk!
07 oktober 2017
Voorlichtingsbijeenkomsten scholen
06 oktober 2017
Algemene Ledenvergadering
29 september 2017
Daken van scholen
19 april 2017
Ontmoet Veluwe-Energie 8 mei
17 april 2017
Eerste bijeenkomst
13 april 2017
Veluwe Duurzaam
03 april 2017
Jubileum
02 april 2017
Lidmaatschap en donateur zijn
02 april 2017
Eerste ontmoeting
01 april 2017
Twitter
laad meer nieuwsberichten

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

inschrijven