01 november 2019

Lancering opwekking groene stroom op het dak van basisschool De Klokbeker

Vrijdag 1 november jongstleden vond het officiële startschot plaats voor het opwekken van groene stroom op het dak van De Klokbeker, geïnitieerd door de coöperatie Veluwe-Energie. Samen met ongeveer 20 belangstellenden en wethouder Leo van der Velden is op de locatie stilgestaan bij deze mijlpaal. Naar verwachting wekken de 232 zonnepanelen die op het dak liggen jaarlijks zo’n 63.000 kWh op. Dat is goed voor gemiddeld 21 huishoudens. De Klokbeker is het vierde operationele project van Veluwe Energie.


Jan van der Vliet, voorzitter van Veluwe Energie, heeft de aanwezigen meegenomen in de groei van de coöperatie. Een samenvatting van zijn toespraak:

Je hebt een huis en je wilt ook zonnepanelen, maar je hebt een schaduwrijk dak. Wat doe je dan? Dan komt de gedachte op om een energiecoöperatie op te richten en zoek je medestanders. Zo is het begonnen in 2016 met Riet Bezemer als voorzitter. In het voorjaar van 2017 is de coöperatie officieel opgericht en al snel volgde de toezegging van een startsubsidie van de gemeente Ermelo. Toen kon de coöperatie echt aan de slag.

Er werd een dakeigenaar met een geschikt dag gezocht. De eerste dakeigenaar is de Stichting Voor Protestants Christelijke Onderwijs (VPCO). VPCO heeft de daken van haar scholen ter beschikking gesteld voor het plaatsen van zonnepanelen. Vier van de zes daken zijn geschikt voor het leggen van in totaal ongeveer duizend panelen. Met het startschot van De Klokbeker zijn alle vier de scholen momenteel operationeel!

Terug naar 2017. Na het vinden van een dakeigenaar moesten verschillende zaken uitgezocht en geregeld worden. Onder andere het recht van opstal voor gebruik van het dak, installateur, aansluiting op het elektriciteitsnet en de postcoderoosregeling. En het allerbelangrijkste: de werving van deelnemers.

Veluwe-Energie werkt met de postcoderoosregeling. Dat houdt in dat ‘jouw’ panelen op het dak van een gastheer liggen. De coöperatie regelt het dak, de plaatsing en het onderhoud van de panelen. Je koopt een aandeel in de installatie en gedurende vijftien jaar krijg je korting op je energierekening. Je investering is in elf jaar terugverdiend en het rendement is 4%.

De VCPO is zelf ook deelnemer geworden en de afname is goed voor het vullen van één dak. In het voorjaar van 2018 waren twee schooldaken volgetekend en is opdracht gegeven voor installatie van zonnepanelen op de Ireneschool en Julianaschool. De installaties zijn in mei 2018 in productie gegaan. De aanmeldingen bleven binnenkomen en in oktober 2018 zijn ook op de Bernhardschool zonnepanelen geplaatst. Het dak van de Klokbeker ligt nu ook vol. Hiervoor zullen ook boompjes worden geplant om de CO2-uitstoot te compenseren. Veluwe-Energie is gegroeid naar ongeveer 100 leden. De duizend panelen leveren jaarlijks circa 250.000 kWh op.

Om zoveel mogelijk groene stroom op te wekken en een zo effectief mogelijk resultaat te behalen voor inwoners van Ermelo heeft het bestuur van Veluwe-Energie besloten om zich te oriënteren op ook grotere projecten gebaseerd op de SDE-subsidie (Stimulering Duurzame Energieproductie). Hiervoor is een aparte B.V. opgericht met de coöperatie als enige aandeelhouder.

Potentiele mogelijkheden voor grotere projecten, zoals zonneweides, zijn er genoeg in Ermelo. Denk aan Schaapsdijk, Spijkweg, Speulderveld en N302. Het zijn complexe projecten van grote omvang waarbij de samenwerking en steun van de gemeente Ermelo onontbeerlijk is. Om de ontwikkelingen te volgen en gesprekspartner te zijn neemt Veluwe-Energie deel aan verschillende overleggen met de gemeente en andere partijen over de lokale en regionale Energie en Warmte transitie. Ook is er nauw contact met het Milieu Platform Ermelo.

Jan van der Vliet bedankt het bestuur & de schooldirecteuren van de VPCO, de gemeente Ermelo en de deelnemers van Veluwe-Energie voor hun medewerking en vertrouwen in de coöperatie.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

inschrijven