Wie zijn wij?

Veluwe-Energie is een energiecooperatie geïnitieerd door inwoners van Ermelo. Met als doel om het voor iedereen in Ermelo mogelijk te maken eigen elektriciteit op te wekken met zonne-energie. Investeer samen in zonnepanelen!


Wij gaan voor 100% groene stroom! Elke deelnemer kan lid worden van de coöperatie en investeren in Zon-aandelen. Hiermee levert u een bijdrage aan de verduurzaming van Ermelo.

Veluwe-Energie is een coöperatie zonder winstoogmerk, die de opbrengst ten goede zal laten komen aan het opwekken van duurzame energie of andere duurzame doelen. Voor en door burgers! Op deze wijze worden projecten geïnitieerd en ondersteund die Ermelo duurzamer zullen maken. De coöperatie richt zich vooralsnog op Ermelo en de directe omgeving.


Bestuur: 
voorzitter               vacant
secretaris:             Tineke van Goethem
penningmeester:  Ton Hardeman
lid                          Nico van Harten
lid:                         Herman Filippo
adviseur:               Jan van der VlietBeloningsbeleid bestuur

De leden van het algemeen bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.
Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Partners van Veluwe-Energie

Prowind 
Gemeente Ermelo
Energie Samen Noord Veluwe
Stichting Natuur- en MilieuPlatform ErmeloSchrijf je in voor de nieuwsbrief

inschrijven