Projectoverzicht

Coöperatie Veluwe-Energie wil door het realiseren van zonnepanelen op daken van derden lokaal duurzame energie opwekken. Inwoners van Ermelo kunnen meedoen en profiteren van deze duurzaam opgewekte stroom.


Hoe dat in zijn werk gaat, kunt u lezen onder het menu: Hoe werkt het?
Voor deze projecten benutten wij grote(re) daken die goed georiënteerd zijn op de zon en voldoende draagvermogen hebben om de extra last van de zonnepanelen op te vangen. Ook voor de mogelijkheid van opstellingen op de grond ook wel zonneweides of -velden genoemd, staan wij open.

Hebt u een dak of stuk grond waarvan u denkt dat dit een potentiële locatie voor een nieuw project kan zijn, meld u bij ons via Info@Veluwe-Energie.nl

Hieronder kunt u onze projecten vinden.

Project in Onderzoeks-fasedak werkplaats KanovijverWaar komen uw zonnepanelen precies?