Projectoverzicht

Coöperatie Veluwe-Energie wil door het realiseren van zonne-energie installaties ook wel genoemd zonnecentrales lokaal duurzame energie opwekken. Inwoners van Ermelo en omstreken kunnen meedoen en profiteren van deze duurzaam opgewekte stroom.


Hoe dat in zijn werk gaat, kunt u lezen onder het menu: Hoe werkt het?
Voor de zonnepanelen projecten benutten wij grote(re) daken die goed georiënteerd zijn op de zon en voldoende draagvermogen hebben om de extra last van de zonnepanelen op te vangen. Ook oriënteren wij ons op de mogelijkheden voor opstellingen op de grond ook wel zonneweides of -velden genoemd.

Hebt u een dak of stuk grond waarvan u denkt dat dit een potentiële locatie voor een zonnecentrale is, meld u bij ons via Info@Veluwe-Energie.nl

Hieronder kunt u onze projecten vinden.

Project in Onderzoeks-fase-  Een groot terrein in het buitengebied.

-  Het dak van een kerk.

Waar komen uw zonnepanelen precies?