Hoe werkt het, investeren in zonne-energie?

We hebben grote ambities. Projecten met zon, biomassa en later nog met windenergie. Eerst leggen wij de focus op zonne-energie met zonnepanelen in Ermelo.


Ook investeren in zonne-energie? Slim, want de zon is één van de populairste duurzame energiebronnen van dit moment. Met een gemiddeld aantal zonuren van 1.374 in de provincie Gelderland is het opwekken van groene energie met zonnepanelen een interessant alternatief voorde niet duurzame energiebronnen. De energiecoöperatie is en blijft minimaal 15 jaar eigenaar van elke installatie en exploiteert de installatie. Iedere deelnemer wordt automatisch lid van de coöperatie. De coöperatie wekt de stroom op en verkoopt dat aan een energiebedrijf. U heeft geen omkijken naar de zonnepanelen.

Als u investeert in zonne-energie is uw voordeel dat u geen energiebelasting meer betaalt over iedere kWh die u opwekt (dit jaar bedraagt dat €0,118) met uw eigen Zon-aandelen. Dit krijgt u als korting op uw energierekening. Als u klant bent van GreenChoice gaat dat vanzelf, anders krijgt u een verklaring van ons die u naar uw energieleverancier kunt opsturen.

Wat betekent dit financieel?

U kunt al meedoen met één Zon-aandeel van €270
Één Zon-aandeel wekt minimaal 230kWh op.
Het voordeel per Zon-aandeel is dan 230kWh x €0,118 = €27
De opwek per Zon-aandeel is de opwek die door de installateur is gegarandeerd. In de praktijk zal dat hoger zijn. De hoogte van de energiebelasting kan ook hoger of lager worden dat beslist de minister van Economische Zaken.
Het is verstandig niet meer dan 80% van uw verbruik af te dekken met Zon-aandelen.
Dus bij een verbruik van 3.500 kWh kunt u het beste meedoen voor max. 12 Zon-aandelen.  
De vrijstelling van de Energiebelasting is tot 10.000 kWh. Verbruikt u meer dan 10.000 kWh en wilt u toch mee doen met meer dan 40 Zon-aandelen dan levert een deel van de Zon-aandelen (gemiddeld zal dat rond  de 40 zijn) geen belastingvoordeel meer op.
Deelnemen kan alleen met een kleinverbruikaansluiting (max 3x80A)

En de techniek?
Klinkt interessant, hoe werken de zonnepanelen van Veluwe-Energie?
Natuurlijk is het uitgangspunt dat zonlicht wordt omgezet naar elektriciteit. Dat omzetten gebeurt onder andere door zonnecellen die uit 2 lagen bestaan. Door het zonlicht krijgt één laag van een zonnecel een negatieve spanning en de andere laag een positieve spanning. Als de twee lagen met elkaar verbonden zijn ontstaat er elektrische stroom. Geheel duurzaam opgewekt dus!

Omdat licht essentieel is werken wij alleen op locaties met een zeer effectief aantal zonuren. Dat hangt dus af van de richting waar de panelen (ook wel PV-panelen genoemd) geplaatst kunnen worden. De meest optimale richting is de oriëntatie op het zuiden. De verschillende projecten in Ermelo die nu lopen of in ontwikkeling zijn: zijn de daken van de VPCO scholen en een kerkdak.
Nog verder verdiepen in de techniek, click hier.

Dat klinkt goed. ik wil mij aanmelden

Wat is een Postcoderoos project?

De postcoderoosregeling vloeit voort uit het Energieakkoord 2013 en is bedoeld om de opwekking van lokaal en duurzame energie te stimuleren. Met de postcoderoosregeling krijgen lokale bewoners - in ons geval binnen de gemeentegrenzen Ermelo, Putten en Harderwijk/Drielanden - de mogelijkheid gezamenlijk in een coöperatie of vereniging van eigenaren te investeren in duurzame energie. In ruil hiervoor krijgen de deelnemers een korting op de energienota. Deelnemers in een opwek coöperatief (energiecoöperatie of VVE) zijn tot maximaal 10.000 kWh vrijgesteld van energiebelasting. Meld je ook aan en investeer in zonne-energie!

1
Aanmelden als deelnemer.
2
Één of meer zon-aandelen opgeven
3
De natuur zorgt voor stroom
4
U ontvang korting op uw nota

En dan?

Wilt u meedoen, dan wordt u lid van de coöperatie.
Hoe meer deelnemers hoe meer daken we vol kunnen leggen met zonnepanelen en hoe duurzamer Ermelo wordt. De coöperatie maakt het voor de deelnemer zo aantrekkelijk en eenvoudig mogelijk. Omdat we samenwerken en een organisatie zijn zonder winstoogmerk kunnen we de kosten laag houden en iedereen laten profiteren van de beste afspraken met leveranciers, fiscus en partners.
U profiteert van de voordelen, wij verzorgen de hele organisatie. En we zijn niet de eerste. In ons land er zijn al in veel gemeenten soortgelijke initiatieven ons voorgegaan en op veel plaatsen wordt al succesvol samen stroom opgewekt met de zon!

U krijgt gegarandeerd* dat u 15 jaar lang de energiebelasting op de zonnepanelen (die zijn aangeschaft met uw zon-aandelen) opgewekte stroom terug.

*door afspraken met de fiscus

Rekenvoorbeeld


Één van onze projecten is het dak van een basisschool, dat dak gebruiken we in dit voorbeeld.
1. We kijken of het dak van de school geschikt is voor het plaatsen van zonnepanelen. De levensduur van de dakbedekking moet voldoende zijn, want de postcoderoos regeling loopt 15 jaar.
2. We bekijken hoeveel zonnepanelen ongeveer geplaatst kunnen worden. Daarbij houden we rekening met allerlei technische en wettelijke eisen. 
3, We besteden de zonnepanelen aan en vragen de installateur een optimale plan te maken om zoveel mogelijk energie op te kunnen wekken. Daarbij eisen we ook op te geven hoeveel stroom minimaal opgewekt kan worden en dit te garanderen over een looptijd van 15 jaar.
4. We stellen een financieel plaatje op en weten dan wat we voor één zon-aandeel moeten vragen om alles financieel rond te krijgen.
5. U kunt dan als deelnemer in Veluwe-Energie investeren in uw eigen zonne-installatie.
6. Als voor alle zon-aandelen van dit dak is ingetekend, krijgt de installateur opdracht  om het project uit te voeren.
7. De installatie werkt en wekt stroom op: de coöperatie levert de elektriciteit aan de energieleverancier en geeft door aan de energieleverancier of aan u hoeveel energiebelasting u terugkrijgt.
8. Na 15 jaar stopt het project en daarmee de korting op de energiebelasting.
9. Op dat moment beslist de coöperatie (u als lid dus) wat er moet gebeuren met de zonnepanelen. Mogelijk kunnen ze daarna ook nog vele jaren groene stroom leveren. De panelen hebben een verwachte levensduur van 25 jaar!

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

inschrijven