17 april 2017

Eerste bijeenkomst

Vele hebben zich aangemeld bij Veluwe-Energie en daar zijn we blij mee. De leden, deelnemers en bestuur vormen immers samen de coöperatie “Veluwe-Energie”.


Om elkaar wat beter te leren kennen, uitleg te geven wie we zijn en welke plannen we hebben, willen wij een eerste bijeenkomst houden.

Deze is gepland op zaterdag 6 mei van 10:00 tot 12:00 uur

Deze morgen hebben we 4 punten op de agenda staan:

1) Bestuur verstrekt informatie.
    - Wat is een postcoderoos project.
    - Waar staan we op dit moment.
2) Kennismaken met elkaar.
3) Wat we willen bereiken op korte en lange termijn.
4) Wat Veluwe-Energie voor u kan betekenen en visa versa.

We hopen u te ontmoeten.

Voor de catering is het van belang om te weten hoeveel mensen er komen.
Zou u z.s.m. willen doorgeven of u komt?
Dat kan door een mail te sturen naar Info@Veluwe-Energie.nl, in ieder geval graag voor 25 april.
De locatie krijgt u nog te horen, die is afhankelijk van het aantal aanmeldingen.

Groet namens bestuur Veluwe-Energie,

Wim Nap, secretaris.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

inschrijven